Vi effektiviserar ert arbete för ökad lönsamhet

Effektivt, digitaliserat och lönsamt

Idag finns många branscher och företag, stora som små, som kan effektivisera sin verksamhet för ökad lönsamhet och bättre kundupplevelser. Svårigheten ligger ofta i genomförandet och implementering, att göra verklighet av visionen.

Här hjälper Thylling till med mer än bara strategi och rekommendationer. Vi tillhandahåller även kompetens och resurser, vilket skapar bättre förutsättningar och förenklar såväl implementering som löpande genomförande.

Läs mer

Nyproduktion - beprövad process med kundupplevelse i fokus

Att planera och genomföra byggnation av nya bostäder är en ganska komplex process. Speciellt om det är många olika parter inblandade, då är det lätt att man tappar kontrollen. Så utifrån behovet att förenkla för entreprenörer och mäklare har vi tagit fram en effektiv och användarvänlig digital process. En mycket uppskattad process som visat sig ge både bättre kundupplevelse och ökad lönsamhet.

Läs mer

Nyproduktion

Med en beprövad och väl fungerande process leder vi framgångsrikt nyproduktionsprojekt.