Om företaget

Redan 2015 påbörjade grundaren Rickard Thyrén det arbete som idag är kärnan av Thyllings verksamhet. Ett starkt behov av effektivisering och stora möjligheter till bättre lönsamhet inom nyproduktion var det frö som började gro.

Prata med oss

Bakgrund

Hårt arbete med många analyser och genomförda tester gav en stabil och lönsam process för just nyproduktionsprojekt. Det riktiga startskottet och ett exklusivt partnerskap med Fastighetsbyrån gick 2018 när Rickard tillsammans med Henric Halling startade Thylling Insight AB.

Idag är det ett framgångsrikt koncept som ständigt utvecklas för att bibehålla en effektiv och lönsam kundresa. Digitaliserat flöde och driven innovation har varit och är fortsatt en nyckel i framgångarna för såväl beställare som slutkund.

Framtid

På kort tid har Thyllings verksamhet vuxit mycket men stabilt. En stadig grund har varit och är även framåt en viktig faktor i bolaget. På så sätt säkerställer vi kvalitét och struktur både internt och för våra kunder även i framtiden. För detta är bara början, vi ser stora behov och många möjligheter att bredda verksamheten och hjälpa fler kunder och branscher framöver inom olika segment.

Stark utveckling

Årsskiftet 2018/2019 startade Thylling sin resa med tre anställda. Det blev ett fantastiskt första år där vi lyckades omsätta 3,2 MSEK. Ivriga har bolagets anställda fortsatt att driva på och leverera mot högt uppsatta mål för varje år och omsättningsökning med 100%. Idag är vi totalt 10st anställda som har tre olika avdelningsfokus i form av marknad, sälj och koordinering. Även i år, 2022, har bolaget satt en hög målsättning med 50% ökning i omsättning.

Detta gör vi