Planering inför bygg av nyproduktion
1 juni 2022

Thylling stärker förutsättningarna för den snabba tillväxten genom att sälja del av bolaget till Fastighetsbyrån.

Den höga nivå Thylling levererar inom nyproduktion får Fastighetsbyrån att satsa ännu mer på nyproduktionsaffären genom att köpa del av bolaget. Målet är att vässa och bredda erbjudandet mot bostadsutvecklare och bostadsköpare i hela landet.

Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarföretag och även tydlig marknadsledare på nyproduktionsmarknaden. Sedan 2019 har företagen haft ett nära samarbete kring Fastighetsbyråns nyproduktionsaffär och nu stärks det ytterligare. För att fördjupa samarbetet och utveckla erbjudandet köper nu Fastighetsbyrån 40% av Thylling.

Thylling är otroligt kompetenta inom sitt område och de har en stor del i att vi på Fastighetsbyrån har flyttat fram våra positioner på nyproduktionsmarknaden de senaste åren. Genom köpet kan vi tillsammans vässa och bredda vårt erbjudande ytterligare och säkerställa att vi levererar en attraktiv och enhetlig tjänst i hela landet

Henrik Lenander, Affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Fastighetsbyrån och Thylling har hittills jobbat tillsammans i fler än 200 nyproduktionsprojekt och utvecklingen har varit stark på kort tid. Mycket tack vare den upplevda effekt tjänsterna tillhandahåller till såväl entreprenör som slutkonsument. Företagen har utvecklat ett koncept där bostadsutvecklarna får samma helhetsleverans oavsett vilket av Fastighetsbyråns kontor man samarbetar med. Thylling står för paketering och administration medan Fastighetsbyrån har hand om försäljningen av bostäderna och kontakten med slutkund.

Vi är stolta och glada över att välkomna Fastighetsbyrån som delägare i Thylling. Vi har sedan starten 2019 haft en mycket stark utveckling i bolaget och vår målsättning är att accelerera detta ytterligare under kommande år. Med Sveriges största mäklare som delägare stärker vi det gemensamma erbjudande mot marknaden samtidigt som vi öppnar upp för nya gemensamma affärsområden.

Rickard W. Thyrén, VD på Thylling

För mer information kontakta gärna:

Rickard W. Thyrén, VD (delägare) på Thylling.
Tel: 0705-37 96 60
E-post: rickard.thyren@thylling.se

Henric Halling, Försäljningschef (delägare) på Thylling.
Tel: 0767-21 58 85
E-post: henric.halling@thylling.se

Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån
Tel: 0703-71 99 84
E-post: henrik.lenander@fastighetsbyran.se

Tillbaka