3 februari 2022

Thylling rekryterar ytterligare projektkoordinator

Vi har idag nöjet att meddela ytterligare en solid rekrytering till vårt starka team av projektkoordinatorer.

Emma Andersson kommer från och med den 24 februari påbörja sin anställning och kommer över tid att hantera projekt i vårt övre kundsegment. Emma har betydande kompetens sedan tidigare och kommer utgöra ett starkt tillskott till gruppen.

I takt med att vår affär växer och våra samarbetspartners inser styrkan i vår process och genomförandestrategi ökar behovet av kompetenta resurser. Vår rekrytering av Emma passar perfekt för bolagets ökade behov och vi ser fram mot ett starkt samarbete!”

Rickard Thyrén, VD
Tillbaka