Personalen från marknadsavdelningen på Thylling
4 april 2022

Thylling lanserar strategisk marknadstjänst för SME-marknaden

Efter en framgångsrik marknadssatsning under 2021 och en hög efterfrågan för våra tjänster mot nyproduktionsmarknaden och riktade kampanjer tar vi nu steget mot en strategiskt riktad marknadstjänst inom segmentet Small and Medium enterprise.

Tjänsten är egenutvecklad och testkörd med mycket starka resultat. Tjänsten kommer i första hand erbjudas mot Thyllings befintliga kundbas.

Vi märkte ett stort behov av vägledning och stöd hos våra kunder med kommunikationen i deras kanaler och såg också potentialen i att stärka vårt samarbete ytterligare för att bidra till ett ännu bättre resultat för våra kunder.

Catrin Kullman, Marknadsansvarig
Tillbaka