12 maj 2022

Thylling blev det naturliga valet för Etikhus med höga ambitioner

Thyllings unika leveransstruktur, bredd och genomförandestrategi tillsammans med Fastighetsbyråns kompetenta mäklaruppställning blev det naturliga valet för Etikhus, som utvecklar Kvarteret Tärnan i Varberg.

Kvarteret Tärnan är ett nyproduktionsprojekt med ett 80-tal bostadsrätter placerat i centrala Varberg. Etikhus, som är projektutvecklare för området, hade från start högt ställda ambitioner och krav då projektets karaktär och utseende speglar något helt unikt på nyproduktionsmarknaden. Thyllings unika leveransstruktur, bredd och genomförandestrategi tillsammans med Fastighetsbyråns kompetenta mäklaruppställning blev det naturliga valet för Etikhus, som utvecklar Kvarteret Tärnan i Varberg.

Genom en robust kommunikationsplan, där intressenter och projektutvecklare från start engagerades lyckades projektgruppen nå en optimal och högkvalitativ produkt som lanserades mot marknaden. Intresset genererade robust och solid data som kunde återanvändas och appliceras genom hela försäljningsprocessen.

Tillsammans med Thyllings försäljningsmaterial så som t.ex. bostadsväljare kunde prissättningen ske på ett marknadsmässigt sätt.

Tillbaka