Kerlingeborg

Projektet Kerlingeborg är ett exklusivt boende i Göteborgs Västra delar. TB-gruppen som är projektutvecklare hade under lång tid mött stora svårigheter i sin förmedling av bostäderna. Thylling och Fastighetsbyrån fick förfrågan om att se vad som gick att göra för att vända trenden, därefter presenterades en genomförandestrategi som innefattade ett helt nytt grepp kring förmedlingen.
1/
Om projektet

Unik leveransstruktur, bredd och genomförandestrategi

Thylling applicerade ett nytt kommunikationsspråk i form av marknadskampanjer, återaktivering av intressentbasen tillsammans med en robust kommunikationsstrategi. Samtidigt etablerade mäklarna ett förtroende mot målgruppen genom sin lokala förankring och kännedom. Thylling producerade även en del kompletterande material som tidigare saknades och därefter re lanserades projektet utifrån Thyllings process och genomförandestrategi.

Försäljningen fortlöpte bra och projektet tecknades i sin helhet bara 6 månader efter strategibytet.