A-hus

Att vara en brygga mellan projektutvecklare, försäljning och marknad är en av Thyllings tydligaste roller. I vårt samarbete med A-hus har vi i samråd arbetat fram en strategi och process som tillgodoser alla leveransansvariga i projektet.
1/
Om projektet

Stärker och kvalitetssäkrar A-hus affär.

Genom vårt projektverktyg säkerställer vi att rätt resurs gör rätt sak vid rätt tillfälle, samtidigt som vår process och genomförandestrategi garanterar att slutkundens behov möts.

I över 10 projekt på olika platser i Sverige har Thylling och A-hus samarbetat och vi har nått fantastiska resultat genom att applicera rätt process till rätt område.

Vi på Thylling stärker och kvalitetssäkrar på detta sätt A-hus affär.

A-hus broschyrer