Bild på en skärm som visar ett projekts tidslinje på Thylling
13 november 2023

Nytt marknadsläge har bekräftat vikten av vår nyproduktionsprocess.

Från en mer eller mindre självspelande bostadsmarknad till en minst sagt utmanande vardag. Det har bekräftat och stärkt vår nyproduktionsprocess ytterligare.

I uppskattningsvis 300 projekt sedan 2019 har vi, tillsammans med våra uppdragsgivare, utvecklat vår process. Vi tror inte på konceptet ”One-Size fits all” utan våra tjänster och produkter utvecklas ständigt i takt med marknadens och beställarens behov. Så oavsett om man låter oss hantera helheten från start till mål, eller om vi är ett komplement till den egna organisationen, så blir projekten och försäljningen bättre med vår tjänst.

Marknaden kräver ett större åtagande

Nu tar vi steget från en koordinerande roll i projekten till en mer kvalificerad projektledning då marknaden och utvecklarna som sett effekten av vårt arbetssätt efterfrågar ett större åtagande från oss. Det går även helt i linje med konceptet Fastighetsbyrån Nyproduktion, där vi har en central roll i leveransen.

Med åren och erfarenheten har vi utökat våra åtaganden mot kunderna och kan idag bistå med en bredare leverans. I och med att marknadens konstanta utveckling ställs högre krav på samtliga parter. Med så pass många genomförda projekt kan vi idag också ställa högre krav på kvalitén i vårt arbete vilket i slutändan genererar bättre produktion, marknadsföring och kundresa.

Den nuvarande marknaden ställer högre krav på samtliga parter. Kostnadseffektiva lösningar premieras och här arbetar vi intensivt för att kunna hålla högsta möjliga kvalitet till en effektiv kostnad. Vi har även arbetat hårt för att få upp försäljning som den högsta prioriteten i projekten. Insatser som premierar försäljning och kundflöden genom projektet skapar, trots utmaningarna, försäljningar. Samtidigt har vi utvecklat vår analysförmåga avsevärt för att enklare kunna ta korrekta beslut i projektgruppen.

I en utmanande marknad är det ännu viktigare att man har en tydlig, gemensam plan och springer åt samma håll för att genomföra den. Att kunden känner trygghet är viktigare än någonsin. Det är en av alla viktiga detaljer vi säkerställer. 

Julia – Projektledare Thylling
Tillbaka