Informationsträff för nyproduktion
19 april 2024

Ett kvitto på att vår process ger resultat

Backahill och Fastighetsbyrån Nyproduktion anordnade en lyckad informationsträff inför påsken för det attraktiva projektet Sollyckan i Båstad. Redan efter VIP-säljstarten inkom hela 8 bokningsanmälningar!

Inför påsken anordnade Backahill och Fastighetsbyrån Nyproduktion, med Susanne Hansen från Fastighetsbyråns Båstadkontor i spetsen, en informationsträff för att visa upp och berätta mer om Sollyckan. Ett speciellt och attraktivt projekt mitt i Båstad för de som är 50+.

Sollyckan, som redan väckt stort intresse, lockade på skärtorsdagen hela 60 besökare till informationsträffen på Hotel Skansen. När VIP-säljstarten öppnade efter träffen inkom hela 8 bokningsanmälningar. Ett glädjande resultat efter flera år av utmanande marknadsläge och avvaktande intressenter inom nyproduktion. Återigen ett kvitto på att vår process levererar när helheten genomförs. Med gedigna förberedelser av försäljningsmaterial såsom broschyr, projektsida, bostadsväljare och aktiv kundkontakt skapas goda förutsättningar för en lyckad säljstart. En styrka vi på Thylling tillsammans med Fastighetsbyråns lokala mäklare säkerställer inom konceptet Fastighetsbyrån Nyproduktion.

Tillbaka